Klimatanpassning i Trelleborgs kommun

I Trelleborgs kommun finns arbetet med klimatanpassning högt uppe på allas dagordning. En klimatanpassningsplan antogs 2013 som bygger på att alla verksamheter deltar i processen med att skapa robusthet och säkerhet vid ett förändrat klimat.

www.klimattips.se
Foto: http://www.klimattips.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika www.klimattips.se

Klimatarbetet är svårt. Frågorna är många kring hur samhället bäst kan anpassas till ett förändrat klimat, nu och i framtiden.

Hur påverkas kommunikationer av förhöjda vattenflöden och extrema oväder?

Hur säkerställer kommunen en fortsatt god dricksvatten-kvalitet?

Hur anpassas och skyddas bebyggelse längs en eroderande kust när havsnivåerna stiger?

Hur påverkas jordbruket? Hur påverkas kvaliteten på stränder och badvatten? Vilken beredskap finns för sårbara grupper som drabbas av extrema värmeböljor?

Alla dessa frågor och fler därtill belyses i planen där även åtgärder listas och rangordnas efter angelägenhetsgrad. Hur långt vi kommit, följs upp årligen och rapporteras till kommunledningen.

Läs om hur du kan skydda dig och din egendom vid skyfall och översvämning!

Hur kan den enskilde kommuninvånaren själv bidra till att skydda sig själv vid värmebölja?

Klimatanpassningsplan för Trelleborgs kommun (PDF-dokument, 2,8 MB)

Klimatanpassningsåtgärder Nulägesrapport 2013-2014  (PDF-dokument, 1,9 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?