Klimat och globalt ansvarstagande

Hur vi handlar och beter oss påverkar människor och miljö lokalt där vi bor. Men också i andra länder, långt utanför Sveriges gränser, ger våra vardagsval avtryck.

Trelleborgs kommun tar tydligt ställning för en hållbar utveckling med en bredare synvinkel utanför kommunens gränser. Därför har miljömålstemat "Globalt ansvarstagande" införts.

Under denna temarubrik finns det helt nya målet "Etiskt och ekologiskt handlande" samt "Begränsad klimatpåverkan" och "Skyddande ozonskikt".

Hjälpte informationen på den här sidan dig?