Handlingsplan för biogas

Trelleborgs kommun har stor potential och ambition att arbeta med utveckling av biogas som energislag.

Hur situationen ser ut och hur det ska gå till i framtiden finns nu dokumenterat i en rapport med titeln Biogas i Trelleborg - En inventering på kommunnivå samt handlingsplan för det fortsatta lokala biogasarbetet i kommunen. Rapporten är framtagen av Samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning för Hållbar utveckling och utgör en slutprodukt inom projektet Biogas Kom In där Trelleborg deltagit tillsammans med sju skånska kommuner.

Handlingsplan (PDF-dokument, 359 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?