Mötesplats för skånsk biogas

Under 2015 utökas utställning i Trelleborgs Biogascenter med ett rum där Trelleborgs hamn AB visar upp sitt miljöarbete.

I september 2012 invigdes ett skånskt kunskapscenter för biogasutveckling i en gammal tegelbyggnad på Östergatan 58B i Trelleborg.

Centret ingår som en del i ett skånskt samarbetsprojekt som drivs från Samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning Hållbar utveckling: Biogassys. Det står för Hållbart system för framställning och användning av biogas. I projektet deltar sju olika skånska partners: Trelleborgs kommun, intresseorganisationen Biogas Syd, Malmö Stad, EOn, Sydskånska Biobränslebolaget, teknikkonsultföretaget WSP och Lunds Universitet.

I huset ryms kontor och föreläsningssal. En informativ och pedagogisk utställning fyller upp tre stora rum. Utställningen visar biogasen och dess användningsområden, dessutom visas vägen till den skånska biogasens olika anläggningar. En modell över Jordebergaanlägningen finns också.

Skolelever

Skolelever i grundskolan och på gymnasienivå kan tillsammans med sina lärare lära sig om biogas i det nya kunskapscentrat.

Här flödar kunskapen mellan aktörer inom kommunen, i Skåne och inom EU. Projektet bekostas av bidrag från EU:s Life-program, av bidrag från Nordiska Investeringsbanken samt av kommunala medel.

Hitintills har centret besökts av cirka 2 500 personer - alltifrån sydskånska bönder, kommunens företagare och Rotary-klubbar, skolelever och lärare - till officiella delegationer från Ryssland, Polen, Namibia och Chile.

Välkommen du också! Boka tid för visning, 0410-73 32 95, eller 0410-73 34 57.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?