Biogas från alger

Vid Smyge reningsverk, helt nära Sveriges sydligaste udde, produceras biogas från alger som samlats in längs stränder och i hamnbassänger i Trelleborg. Materialet som rötas är en blandning av exempelvis fintrådiga rödalger, blåstång och ålgräs (som inte är en alg).

Biogasanläggningen i Smyge
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Biogasanläggningen i Smyge

För att slippa förbehandla (t.ex. tvätta och hacka) algerna produceras biogasen i en tvåstegsprocess, där vatten sköljs genom algerna (ett hydrolyssteg) och vattnet sedan går in i reaktorn där metanen bildas.

För att undvika klimatförändringar måste vi sluta använda fossila bränslen, d.v.s.

olja, kol och fossilgas. El, värme och fordonsbränsle måste börja produceras på hållbara sätt.

Biogas är en energirik gas, bestående av metan och koldioxid, och kan produceras från alla sorters organiskt material, d.v.s. allt som har varit levande. Många bussar och en del bilar drivs av biogas, och för att fler ska kunna göra det måste mer biogas produceras. Då behövs många olika biomassor, så som insamlat matavfall, gödsel och annat jordbruksavfall samt växtmaterial från hav och våtmarker.

Östersjöns alger kan samlas in och användas för produktion av biogas. Algerna blir på så sätt en värdefull resurs för samhället istället för ett problem längs stränderna.

Alger från stränderna är ett av många möjliga material att göra biogas av. De material som innehåller mest energi är slakteriavfall, matavfall och sockerrika produkter (t.ex. betor och sockerrör). Alger innehåller ungefär lika mycket energi som gödsel, ca 150 m3 metan/ton TS.

Anläggningarna har fått stöd av Nordiska Investeringsbanken, Havsmiljöanslaget, EUs Lifeprogram och Södra Östersjöprogrammet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?