Biogas och förnyelsebar energi i Trelleborg

Att ersätta fossilbränslen som bensin, kol och olja med förnyelsebar energi som sol, vind och vatten är viktigt.

Trelleborgs kommun har satt som mål att vara fossilbränslefri kommun år 2020. Biogas är en viktig del av lösningen.

Genom att satsa på biogas kan vi lösa många problem. Genom att ta hand om en massa olika slags avfall kan vi själva producera fordonsbränsle och på köpet få ett viktigt gödselmedel tillbaka till lantbruket. Dessutom skapas sysselsättning inom både lantbruket och i det övriga näringslivet.

Fordonsbränsle

I Sverige och Skåne har vi kommit långt när det gäller att försöka använda biogas till fordonsbränsle. Att värma bostäder tar våra fjärrvärmenät hand om. Fjärrvärmeverken eldas oftast med flis. Biogas består mest av metan och kan användas direkt som värme eller också renas och då uppgraderas till ett högre metantal för att användas i naturgasnätet och till att tanka fordon med.

I Trelleborg finns ett tankställe för fordonsgas på Hedvägen och gasbilarna blir allt fler på våra vägar.

Att röta alger från Östersjön till biogas är ett projekt som drivs av Trelleborgs kommun. Kommunen diskuterar just nu hur vi bäst kan profilera kommunen som en biogaskommun.

Hållbart energisystem

Ett annat biogasprojekt som drivs från Samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning Hållbar utveckling heter Biogassys. Det står för Hållbart system för framställning och användning av biogas. I projektet deltar sju olika skånska partners: Trelleborgs kommun, intresseorganisationen Biogas Syd, Malmö Stad, EOn, Sydskånska Biobränslebolaget, teknikkonsultföretaget WSP och Lunds Universitet.

Att för en mindre kommun kunna få draghjälp och ingå i ett större sammanhang som detta är en oerhörd tillgång för arbetet med kommunens utveckling.

Europeisk mötesplats

Inom projektet arbetar de olika deltagarna självständigt med flera olika delmoment. Trelleborgs kommuns viktigaste roll är att etablera en mötesplats för den europeiska biogasutvecklingen där aktuell kunskap kan visas upp och spridas till när och fjärran – att bygga ett Biogas Centre of Excellence.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?