Agenda 2030

Agenda 2030 är en handlingsplan som antogs av världens ledare 2015 med syfte att leda världen mot hållbar utveckling. I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av hållbarhet: miljömässig, social och ekonomisk. De 17 målen är integrerade, odelbara och inkluderar alla.

Illustration: FN
Foto: FN Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Illustration: FN

Trelleborgs kommun växlar upp hållbarhetsarbetet med Agenda 2030. Hållbar utveckling i Trelleborgs kommun handlar om att ta ett samlat ansvar för natur, människa och ekonomi i alla beslut, processer och verksamheter. Kommunens fyra målsättningar: Omvärlden ska in! Alla ska med! Genomtänkt resurshållning! Bästa livskvalitet! kopplas till de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Glokala Sverige

Glokala Sverige

Trelleborgs kommun har antagits att medverka i det nationella projektet Glokala Sverige, vilket är ett kommunikations- och utbildningsprojekt för att stötta, stimulera och engagera kommuner och regioner i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Att medverka i Glokala Sverige ger fler ökad kännedom, kunskap och engagemang för de globala målen. Genom Agenda 2030 blir våra lokala utmaningar och möjligheter en del i ett större sammanhang. Agendan berör oss alla!

Bli målmedveten!

Webbutbildning om Agenda 2030 - Gör utbildningen när det passar dig!
Varje del tar cirka fem-tio minuter och avslutas med ett litet quiz. Varje mål har ett antal delmål där några är numrerade och några har bokstäver. De delmål som har bokstäver är mer av metoder för att nå målen.
Länk till utbildningen: http://utbildning.fn.se/glokala-sverige/

Mer information

Hållbarhetsrapport Trelleborgs kommun

Agenda 2030: https://www.globalamalen.se

Glokala Sverige: https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-2030/glokala-sverige/

Arbetsmaterial:

https://fn.se/wp-content/uploads/2019/03/Arbetsbok-Agenda-2030-i-kommuner-uppdat-190228-web.pdf

Projektledare för Glokala Sverige i Trelleborgs kommun:
Maria Glawe, Avdelningen för hållbar utveckling

0734-422834

Hjälpte informationen på den här sidan dig?