Bilvård

Är bilen smutsig och det är dags att tvätta den igen? Tänk då på att inte tvätta din bil på gatan, gården eller parkeringsplatsen där hemma!

Varför man inte ska tvätta sin bil där hemma är för att när du tvättar din bil blir vattnet förorenat av metaller, oljor, smörjmedel, fetter, däckpartiklar, bränslerester, kemikalier från bildvårdsmedel och andra miljöfarliga ämnen. Dessa föroreningar som finns i vattnet efter att man sköljt av sin bil kan bli kvar i både mark och vattendrag under en lång tid och därför är det viktigt att inte detta kommer ut i naturen.

Tvätta din bil utan att skada naturen, välj rätt plats!

Om man tvättar sin bil hemma på gatan eller annan asfalterad plats rinner ofta tvättvattnet ner i dagvattenbrunnarna och hamnar då orenat i närmaste vattendrag och kan orsaka problem för alla organismer och djur som lever där. Det bästa man kan göra som bilägare är att tvätta sin bil i en automattvätt eller i en gör-det-själv-hall eftersom dessa verksamheter har ett reningssystem. Om du tvättar din bil i en godkänd biltvätt bidrar du till en bättre miljö där det förekommer mindre föroreningar och mindre skador på djur och växtliv.

Alla biltvättar ska ha en oljeavskiljare, detta system minskar oljehalten i vattnet men släpper dock igenom tungmetaller och tvättmedel. De större anläggningarna som finns i kommunen har ett mer omfattande reningssystem där de har ett system som antingen återanvänder vattnet eller på kemiskt sätt behandlar och tar bort tungmetallerna från vattnet.

I Trelleborgs kommun har vi 8 godkända rengöringsanläggningar varav 3 är automattvätt, 3 självtvätt och två styckena bilvårdsfirmor där du kan lämna in din bil.

Om du ändå vill tvätta bilen hemma?

Om du måste tvätta bilen hemma på gatan eller på annan asfalterad plats utan ett reningssystem är det bättre att placera bilen på en grusad yta eller på en gräsyta. Då har naturen större chans att bryta ner föroreningarna och till en viss del rena vattnet innan det tränger ner i marken. Det är dock viktigt att du inte tvättar bilen nära vattendrag eller dagvattenbrunnar så att förorenat vatten rinner rakt ut utan någon som helst rening.

Ett tips från oss på Trelleborgs kommun är att tvätta bilen när den är varm eller det är varmt ute för att tvättmedlen blir då mer verksamma och effektiva. Spola av din bil och tvätta den sedan med ett miljövänligt bilshampoo, avsluta tvätten med att vaxa din bil. En bil som är ordentligt vaxad behöver inte tvättas lika ofta, det kan då räcka med att bara skölja av bilen så rinner smutsen av. Om det skulle finnas några svåra fläckar kvar finns det miljöanpassat avfettningsmedel att använda!

Använd alltid miljövänliga produkter!

Varför ska man alltid tänka på att använda miljövänliga produkter vid bilvård? Både bilshampoo och avfettningsmedel innehåller farliga ämnen som tensider och andra kemikalier som är skadliga för miljön. Tillsammans med alla tungmetaller och andra kemiska produkter och partiklar som blandar sig med vattnet som är fullt av tensider, bildar de en väldigt toxisk blandning som kommer att skada både djur och vattenliv ifall de når ut till våra vattendrag.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!