Baskarta

Baskartan omfattar hela kommunen och innehåller olika typer av kartdetaljer, från inmätning i fält till inlagda detaljer från flygfotografering. Baskartan innehåller kartdetaljer som till exempel byggnader, höjdkurvor, vegetation och staket.

Baskartan täcker hela Trelleborgs kommun och uppdateras regelbundet. Innehållet underhålls och kompletteras antingen i samband med planering och byggande i kommunen eller utifrån flygfotografier.

Baskartan innehåller bland annat följande information:

  • Fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar.
  • Gator och vägar.
  • Nivåkurvor.
  • Detaljer på marken, byggnader, stigar, staket, belysningsstolpar.

Information i baskartan kan vid beställning kombineras med information från andra kartor, till exempel adresskartan. En beställning kan skräddarsys utifrån behov av information samt utifrån vilket område kartan ska täcka.

Leverans och kostnad

Kartinformationen levereras digitalt (bild-, gis- eller cad-format) eller utritat på papper.

Kostnaden för nyttjande av baskartan är beroende av utbredningen som leveransen avser samt vilka informationstyper som redovisas. Kontakta oss för exakt prisuppgift, du når oss på telefon till 0410-73 33 30 eller via e-post till .

Hjälpte informationen på den här sidan dig?