Utbyggnad elnät

Trelleborgs kommun Energiavdelning bygger framtidens elnät.

För att kunna tillgodose framtidens elbehov inom Trelleborgs kommuns elnätsområde, så bygger vi nu en ny ringmatning med spänningsnivån 130 kV runt Trelleborgs stad. I samband med denna ombyggnation kommer också två nya fördelningsstationer att byggas, en i de västra delarna och en nere i hamnområdet.

Hela projektet är indelat i fyra etapper, där några är genomförda.

  • Etapp 3, Västvästra fördelningsstationen - Norra fördelningsstationen 2019-2021
  • Etapp 4, Södra fördelningsstationen - Västvästra fördelningsstationen 2018-2019

I samband med att nya fördelningsstationer och ett nytt elnät byggs, kommer även Trelleborgs kommun Energiavdelning att förnya det befintliga 10 kV-elnätet inne i stadskärnan. Detta kommer att medföra viss olägenhet för trafik och boende i form av uppgrävda vägar och även viss avstängning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?