Konsumenträtt

Har du synpunkter på den tjänst vi levererar till dig eller vill framföra klagomål till oss så finns det flera olika sätt för dig att föra fram din åsikt.

Kund- och fakturasupport

I första hand är du välkommen att höra av dig till vår kund- och fakturasupport med dina klagomål. Vi finns till hands för att svara på frågor och ta emot dina synpunkter.

Hör av dig via e-post eller ring 0410-73 38 00.

Rådgivning

Medborgarkontoret

Medborgarkontoret finns på Rådhuset i Trelleborg och är till för dig för att du så snabbt och enkelt som möjligt ska få hjälp med ärenden och frågor som rör offentlig verksamhet. Om du inte är nöjd efter kontakten med vår kundtjänst kan du kontakta vårt Medborgarkontor här i kommunen.

Konsumentverket

Konsumentverket är en statlig myndighet som är till för dig som konsument. Deras arbete består bland annat av förebyggande arbete genom information och utbildning. Mer om detta finns att läsa på deras hemsida.

Konsumenternas Elrådgivningsbyrå

Konsumenternas Elrådgivningsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. Elrådgivningsbyrån kan vara bra att prata med om du inte är nöjd med ett beslut från oss.

Prövning av ärendet

Är du missnöjd med ett beslut från oss och vill du få ditt ärende prövat kan du vända dig till:

Energimarknadsinspektionen (EI)

Energimarknadsinspektionen är en tillsynsmyndighet som bland annat granskar priser, avgifter, leveranskvalitet i elnätet och andra villkor vid anslutning till elnätet. Om du är missnöjd med ett beslut från oss kan du kontakta dem för att pröva ärendet.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Allmänna Reklamationsnämnden är en statlig myndighet som kostnadsfritt gör en opartiskt prövning av konsumenttvister. Nämnden ger inga råd till dig innan du gör en anmälan. Det är därför bäst att först prata med Medborgarkontoret som vet vilka regler som gäller och hur du gör en anmälan. Nämnden ger sedan en rekommendation om hur tvisten bör lösas.

Allmän domstol (tingsrätt)

Om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut kan den andra parten ta upp det i en domstol.

Lagar och avtal

Som kund hos oss har du även vissa rättigheter som regleras i ellagen. Till exempel ska du få meddelande om villkorsändringar i förväg och det ska finnas särskilda rutiner för hur vi informerar om planerade avbrott. Dessutom finns andra avtal som reglerar förhållandet mellan dig som kund och oss som leverantörer av el. Du hittar mer information om ellagen och de övriga avtalen under Externa länkar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?