Intresseanmälan för fjärrvärme

Fyll i intresseanmälan om du är intresserad av anslutning till fjärrvärme. Vi gör då en bedömning om fjärrvärmeutbyggnad till din fastighet kan komma att bli aktuell och i så fall när detta kan ske.

Observera att du måste vara ägare till fastigheten. Anmälningar som kommer in med fel ägarnamn kommer inte att behandlas.

Jag vill bli kontaktad via
Namn
E-postadress
Telefonnummer
Fastighetens adress
Postadress
Nuvarande uppvärmningsform

Hjälpte informationen på den här sidan dig?