Energi- och klimatrådgivning

Det finns mycket man kan göra själv för att påverka sin energikonsumtion och bidra till en mer hållbar plats att leva, verka och bo på.

Kommunen erbjuder nu kostnadsfri energirådgivning till privatpersoner, företag och organisationer. Här kan du bland annat få svar på frågor som rör din fastighet och dina energikostnader. Kommunen har också möjlighet att svara på frågor som rör din energianvändning och dess klimatpåverkan samt ge råd kring vad man kan göra för att minska sin energianvändning. Energirådgivningen finansieras med stöd av Energimyndigheten.

Energi- och klimatrådgivaren kan ge dig råd och tips om till exempel:

 • uppvärmning, värmepumpar, biobränslen
 • solceller
 • solvärme
 • ventilation
 • isolering, fönster
 • bygga nytt
 • energipriser
 • aktuella bidrag
 • energispartips och energieffektivisering
 • energi och klimat
 • företag och transporter

Gör din egen energikalkyl för din bostad

På Energimyndighetens webbplats kan du göra en kalkyl enligt deras beräkningsverktyg. Då får du en rad praktiska energisparande råd och tips på vad du kan göra hemma - allt från enkla spartips till att byta hela värmesystemet.

Genom att minska din energianvändning minskar du både din miljöpåverkan och får pengar över i plånboken.

Klimatanpassningsplan för Trelleborgs kommun

Trelleborgs kommun har höga ambitioner att driva ett klimatanpassningsarbete som håller hög kunskapsnivå, har brett helhetsperspektiv och är brett förankrat i samtliga nämnder, förvaltningar och bolag som är involverade. ”Klimatanpassningsplan för Trelleborgs kommun 2018-2023” är en uppdatering av den tidigare klimatanpassningsplanen från 2013, som var kommunens första i sitt slag.

Kommunen arbetar även med en strategi för energieffektivisering som behandlar hur Trelleborgs kommun kan minska energianvändningen både ur ett tekniskt perspektiv och ur beteendeperspektiv. Denna strategi ska resultera i en minskad påverkan på klimatförändringarna samt reducera de ekonomiska utgifterna som kommunen har gällande energiförsörjning. Parallellt med strategin tar kommunen fram en "Energiplan25" som ska redovisa tillförsel, distribution och användning av energi. Denna plan motiveras med att kommunen behöver en heltäckande, aktuell och långsiktig energiplan för att tillgodose lagstiftningens krav samt för att ligga i framkant med arbetet inom hållbar utveckling och miljö- och klimatfrågor.

Boka rådgivning

Rådgivningen sker via telefon, e-post eller personligt besök på Rådhuset.

För att boka rådgivning är du välkommen att kontakta energi-och klimatrådgivaren per telefon 0410-73 41 37 eller 0733-51 10 75, måndag-fredag, klockan 09-17.

Det går också bra att ta kontakt via epost: .

Företag

Små och medelstora företag och bostadsrättföreningar erbjuds ett platsbesök där ni tillsammans med energirådgivaren går igenom energianvändningen i er fastighet/företag för att komma fram till ett förslag på en klokare energiförsörjning.

Energi- och klimatrådgivningen är en kommunal tjänst som finansieras av Energimyndigheten.

Boverkets ansvar

Boverket är den myndighet som har ansvar för och tillsyn över energideklarationer från kommuner.

Vill du läsa mer?

Klicka här för att komma till Energimyndighetens hemsida

Klicka här för att läsa om klimatanpassningsplanen för Trelleborgs kommun 2018-2023

Klicka här för att komma till Energikontoret Skånes webbplats

Klicka här för att ta reda på din energianvändning i energikalkylen

Klicka här för att komma till Boverkets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?