Mikroproduktion

Allt fler privatpersoner och lantbrukare producerar sin el i små anläggningar, så kallad mikroproduktion ( maxeffekt 43,5kW till en 230/400V konsumtionsanläggning på max 63 A ).

Det är vanligast med solceller eller mindre vindkraftverk men det förekommer även små kraftvärmeanläggningar samt små vattenkraftverk där detta är möjligt. Den egna produktionen används i första hand som ett komplement till den elförbrukning ni kunder tar ut från elnätet.

Småskalig elproduktion eller mikroproduktion

Kontakta alltid oss på Trelleborgs energiavdelning före du installerar elproducerande utrustning i din elanläggning. Energiavdelningen ansvarar för elsäkerheten och leveranskvalitet till våra kunder och elmontörer inom vårt elnät, koncessionsområde. Därför är det även vi som avgör om en elproducerande utrustning får anslutas till elnätet eller inte.

Vilken teknik ska väljas?

Om du inte redan vet vilken mikroproduktion du är intresserad av finns det mycket information att få från olika myndigheter. Energimyndighetens webbsida ger en bra utgångspunkt om de tillstånd som behövs och annan information du bör tänka på inför en etablering av elproduktion. Kontakta oss gärna på energiavdelningen, så lotsar vi dig rätt från början.

Elsäkerhet och ansvar

Som elproducent är det du som ansvarar för din produktionsanläggning och därmed du som ska se till driften sker på ett säkert sätt. Elsäkerhetsfrågor regleras av Elsäkerhetsverket som kräver att allt arbete ska utföras av behörig elinstallatör. Elinstallatören har god kunskap om övriga regler och bestämmelser och du behöver därför inte fördjupa dig inom detta område.
Vad som dock kan vara bra att känna till är de viktigaste punkterna i kapitel 3 i våra Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 K och N samt de viktigaste kraven enligt Elsäkerhetsverkets broschyr om vind- och solel.

Tekniska villkor för mikroproduktion Trelleborgs kommun elnät (PDF-dokument, 50 kB)
Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 K (PDF-dokument, 3,4 MB)
Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 N (PDF-dokument, 2,8 MB)
Elsäkerhetsverkets broschyr om vind- och solel (PDF-dokument, 299 kB)

Så här kommer du igång

1. Ansök om tillstånd, elcertifikat och bidrag för solcellsanläggning. I vissa fall kan det till och med krävas bygglov. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information.

2. Vilka krav ställer vi på din utrustning? Köp godkända produkter! Läs mer om kraven i våra Tekniska villkor.

3. Anlita elektriker för installation. Allt installationsarbete ska utföras av behörig elinstallatör som gör en föranmälan via foranmalan.nu

4. Elmätare kan behövas bytas ut, mätaren ska kunna mäta både den el du tar ut och den du matar in . Vi byter den kostnadsfritt.

5. Elhandelsbolag - enligt ellagen måste inmatningen alltid mätas per timme vilket innebär att du har möjlighet att sälja ditt överskott till en elhandlare och även har rätt till elcertifikat.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!