Var kan jag gräva?

Du som planerar att gräva, schakta eller spränga kan få besked om vilka olika typer av infrastruktur som finns nedgrävd i närheten av ditt tänkta arbetsområde via tjänsten Ledningskollen.

Så fungerar Ledningskollen

Ledningskollen riktar sig till privatpersoner, företag, myndigheter och kommuner. Du kan få information om elledningar, fjärrvärmeledningar o.dyl. Det är gratis att ställa frågor och att registrera sig som ledningsägare på Ledningskollen. Anmälan ska göras senast 5 arbetsdagar före planerad grävning.

Trelleborgs Kommun utför ej kabelvisning i egen regi dagtid 07.00-16.00. Detta utförs av GR Elkonsult AB och bara inom vårt koncessionsområde (se bild). Alla ärenden ska läggas in i Ledningskollen, även akuta. Är ärendet av sådan art att ni inte kan vänta, utan behöver en visning direkt, kontaktar ni Energiavdelningen. Dessa kommer att utföra visningen om möjlighet finns, annars är inställningstiden från GR tre timmar. Även bevakningar i framtiden utförs av GR men anmäls till Energiavdelningen eller skrivs in i Ledningskollen.

Skador på kablage skall anmälas omgående till Energiavdelningen. Beredskapsärenden gällande kabelutsättning kommer också fortsatt att hanteras av Energiavdelningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?