Förhandsreglering

Riksdagen beslutade den 16 juni 2009 om ändringar i ellagen som innebär att en ny modell för elnätsreglering ska införas från den 1 januari 2012. Energimarknadsinspektionen har beslutat om ett tak för elnätsföretagens intäkter.

Idag granskar Energimarknadsinspektionen, EI, i efterhand att elnätsföretagen tar ut en skälig avgift. I och med en lagändring kommer EI istället att granska alla elnätsföretags planerade intäkter för en fyraårsperiod, där den första perioden är 2012-2015.

Energimarknadsinspektionen har gjort en bedömning som inte ligger i linje med Trelleborgs kommun för de kommande åren. I bedömningen har EI tagit stor hänsyn till kundernas rätt till låga och stabila tariffer.
Enligt Energimarknadsinspektionen ska regleringen ge elnätsföretagen incitament att hålla en hög leveranskvalitet och att ge elkunderna hög leveranssäkerhet till ett rimligt pris.

Faktablad om förhandsregleringen (PDF-dokument, 159 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?