För- och färdiganmälan

Trelleborgs Kommuns elnät har gått över till digital för- och färdiganmälan. Med tjänsten får ni en smidig hantering av era ärenden med kortare handläggningstider och minskad pappershantering.

För- och färdiganmälan används vid:

  • Ny elanläggning/nyanslutning
    Kontakta en behörig elinstallatör. Anmälan görs på Föranmälan.nu. Vi lämnar därefter besked om inkoppling.

  • Byte av säkring
    Kontakta en behörig elinstallatör. Storleken på din huvudsäkring avgör hur många hushållsmaskiner och andra enheter som använder el, som du kan ha igång samtidigt utan att det blir överbelastning. Säkringsstorleken påverkar även din elnätsavgift. Om du behöver ändra säkringsstorlek kontaktar du en behörig elektriker. Ändring av huvudsäkring måste utföras av behörig fackman. När vi fått in anmälan från elektrikern justerar vi din nätavgift utifrån din nya säkringsstorlek.

  • Tillfällig anläggning/byggström

För- och färdiganmälan

Tider

Föranmälan för servis bör göras senast 4 veckor före önskat anslutningsdatum.

Vid anslutning av effektkrävande anläggningar ska vi kontaktas i god tid innan anmälan eftersom elnätet kan behöva förstärkas eller byggas om.

Färdiganmälan ska vara oss tillhanda senast 2 veckor före tillkoppling. Första tillkoppling görs av Trelleborgs energiavdelning.

Underskrifter

Namn och behörighetsnummer på ansvarig elinstallatör alternativt namnet på den person som delegerats att underteckna färdiganmälan ska alltid anges.

Blanketter

Om du vill registrera din för- och färdiganmälan direkt på nätet loggar du enkelt in på Föranmälan.nu

Kontroll av mätarblock lägenheter (PDF-dokument, 51 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?