Energiskatt

Energiskatten betalas till din nätägare från 1 januari 2018.

Energiskatten flyttas från elhandel till elnät

Från och med 1 januari 2018 betalas energiskatten till ditt elnätsbolag, inte ditt elhandelsbolag som tidigare.

Flytten påverkar inte din totala elkostnad

Flytten av energiskatten innebär ingen förändring i totalkostnaden för dig som elkund. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir lägre, medan fakturan från Trelleborgs Kommun blir högre med motsvarande belopp.

Beslutet att flytta skattskyldigheten från elhandelsföretag till elnätsföretag fattades av skatteutskottet den 23 november 2016.

Har du några frågor om flytten av energiskatten är du välkommen att kontakta vår kundsupport på 0410-733800 eller .

Hjälpte informationen på den här sidan dig?