Elnätsavgifter för säkringskunder

Elnätspriset består av två delar; abonnemangsavgift, som är en fast avgift som beror på storleken på din huvudsäkring, och överföringsavgift, som är en rörlig del som styrs av hur mycket el du förbrukar.

Elnätsavgifter för hushåll och näringsidkare

Från och med 2020-04-01 justerar vi elnätstaxan enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-02-24. Avgifter och tariffer avser område som omfattas av Trelleborgs kommuns nätkoncession.
Priset har förändrats enligt tabellen nedan. Alla priser anges exklusive moms, inom parentes inklusive moms.

Rörlig avgift

TariffPris före 2020-04-01Pris efter 2020-04-01
ES 10,60 öre/kWh (13,25 öre/kWh) 11,20 öre/kWh (13,25 öre/kWh)

Fasta avgifter

MätarsäkringPris tariff före 2020-04-01Pris tariff efter 2020-04-01
Lägenhet 1 341 kr/år (1 676 kr/år) 1 341 kr/år (1 676 kr/år)
 16 A 2 601 kr/år (3 251 kr/år) 2 757 kr/år (3 446 kr/år)
 20 A 3 142 kr/år (3 928 kr/år) 3 332 kr/år (4 165 kr/år)
 25 A 3 819 kr/år (4 774 kr/år) 4 048 kr/år (5 060 kr/år)
 35 A 6 122 kr/år (7 653 kr/år) 6 489 kr/år (8 111 kr/år)
 50 A 9 066 kr/år (11 333 kr/år) 9 610 kr/år (12 013 kr/år)
 63 A 11 474 kr/år (14 343 kr/år) 12 162 kr/år (15 203 kr/år)
 80 A 14 729 kr/år (18 411 kr/år) 15 613 kr/år (19 516 kr/år)
 100 A 18 711 kr/år (23 389 kr/år) 19 834 kr/år (24 793 kr/år)
 125 A 23 916 kr/år (29 895 kr/år) 25 351 kr/år (31 689 kr/år)
 160 A 31 625 kr/år (39 531 kr/år) 33 523 kr/år (41 904 kr/år)
 200 A 41 047 kr/år (51 309 kr/år) 43 510 kr/år (54 388 kr/år)

Övriga engångsavgifter från 2011-04-01

AvgifterPriser (inkl. 25 % moms)
Inflyttningsavgift, administrativ avgift som läggs på första fakturan 300 kr
Förgävesbesök, om inbokad tid inte avbokas 625 kr
Extra mätare, utöver den mätare som ingår i anslutningsavgift 900 kr
Sammanslagning/delning av mätare/abonnemang 900 kr
Flyttning av mätare, på befintligt abonnemang 600 kr
Säkringsändring ≤ 63 A under löpande abonnemang 300 kr
Säkringsändring > 63A (gäller även för nyanslutning på befintlig servis) Offereras
Oanmäld säkringsändring under löpande abonnemang (efterdebiteras upp till 3 år för felaktigt abonnemangsinnehav, arbetskostnad tillkommer för utebliven föranmälan samt avgift för säkringsändring) Efterdebitering beroende på tidigare föranmälan
Förbrukningsstatistik, utöver normal mätning som sker en gång/månad 250 kr
Leverans av mätvärde, på kundens egen undermätning 100 kr
Frånkoppling, vid bristande betalning (ej momspliktig tjänst) 800 kr (ex. moms)
Frånkoppling, på kundens egen begäran (fast kostnad löper under frånkoppling) 650 kr
Kontrollmätning av mätare, utförd av energiavdelningen 1 200 kr
Kontrollmätning av mätare, utförd av ackrediterat kontrollinstitut Faktisk kostnad
Tillfällig anläggning ≤ 63 A, engångsavgift 2 500 kr
Tillfällig anläggning ≤ 63 A, månadsavgift 1-12 månader utöver tariff 200 kr
Tillfällig anläggning ≤ 63 A, månadsavgift efter 12 månader 500 kr
Tillfällig anläggning > 63 A, engångsavgift 3 600 kr
Tillfällig anläggning > 63 A, månadsavgift 1-12 månader utöver tariff 200 kr
Tillfällig anläggning > 63 A, månadsavgift efter 12 månader 1 000 kr

Vad och vem betalar du till i ditt elpris ?

Din totala kostnad för el (PDF-dokument, 112 kB)

Elnätsföretagens avgifter (PDF-dokument, 114 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?