Elnätsavgifter för säkringskunder

Elnätspriset består av två delar; abonnemangsavgift, som är en fast avgift som beror på storleken på din huvudsäkring, och överföringsavgift, som är en rörlig del som styrs av hur mycket el du förbrukar.

Elnätsavgifter för hushåll och näringsidkare

Från och med 2019-07-01 justerar vi elnätstaxan enligt beslut i kommunfullmäktige 2019-05-06. Avgifter och tariffer avser område som omfattas av Trelleborgs kommuns nätkoncession.
Priset har förändrats enligt tabellen nedan. Alla priser anges exklusive moms, inom parentes inklusive moms.

Rörlig avgift

TariffPris tariff ES (inkl.moms inom parentes)
ES 10,60 öre/kWh (13,25 öre/kWh)

Fasta avgifter

MätarsäkringPris tariff ES (inkl.moms inom parentes)
Lägenhet 1 341 kr/år (1 676 kr/år)
 16 A 2 602 kr/år (3 252 kr/år)
 20 A 3 143 kr/år (3 928 kr/år)
 25 A 3 819 kr/år (4 773 kr/år)
 35 A 6 122 kr/år (7 652 kr/år)
 50 A 9 066 kr/år (11 332 kr/år)
 63 A 11 474 kr/år (14 342 kr/år)
 80 A 14 729 kr/år (18 411 kr/år)
 100 A 18 711 kr/år (23 388 kr/år)
 125 A 23 916 kr/år (29 895 kr/år)
 160 A 31 625 kr/år (39 531 kr/år)
 200 A 41 047 kr/år (51 308 kr/år)

Övriga engångsavgifter från 2011-04-01

AvgifterPriser (inkl. 25 % moms)
Inflyttningsavgift, administrativ avgift som läggs på första fakturan 300 kr
Förgävesbesök, om inbokad tid inte avbokas 625 kr
Extra mätare, utöver den mätare som ingår i anslutningsavgift 900 kr
Sammanslagning/delning av mätare/abonnemang 900 kr
Flyttning av mätare, på befintligt abonnemang 600 kr
Säkringsändring ≤ 63 A under löpande abonnemang 300 kr
Säkringsändring > 63A (gäller även för nyanslutning på befintlig servis) Offereras
Oanmäld säkringsändring under löpande abonnemang (efterdebiteras upp till 3 år för felaktigt abonnemangsinnehav, arbetskostnad tillkommer för utebliven föranmälan samt avgift för säkringsändring) Efterdebitering beroende på tidigare föranmälan
Förbrukningsstatistik, utöver normal mätning som sker en gång/månad 250 kr
Leverans av mätvärde, på kundens egen undermätning 100 kr
Frånkoppling, vid bristande betalning (ej momspliktig tjänst) 800 kr (ex. moms)
Frånkoppling, på kundens egen begäran (fast kostnad löper under frånkoppling) 650 kr
Kontrollmätning av mätare, utförd av energiavdelningen 1 200 kr
Kontrollmätning av mätare, utförd av ackrediterat kontrollinstitut Faktisk kostnad
Tillfällig anläggning ≤ 63 A, engångsavgift 2 500 kr
Tillfällig anläggning ≤ 63 A, månadsavgift 1-12 månader utöver tariff 200 kr
Tillfällig anläggning ≤ 63 A, månadsavgift efter 12 månader 500 kr
Tillfällig anläggning > 63 A, engångsavgift 3 600 kr
Tillfällig anläggning > 63 A, månadsavgift 1-12 månader utöver tariff 200 kr
Tillfällig anläggning > 63 A, månadsavgift efter 12 månader 1 000 kr

Vad och vem betalar du till i ditt elpris ?

Din totala kostnad för el (PDF-dokument, 112 kB)

Elnätsföretagens avgifter (PDF-dokument, 114 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?