Elnätsavgifter för säkringskunder

Elnätspriset består av två delar; abonnemangsavgift, som är en fast avgift som beror på storleken på din huvudsäkring, och överföringsavgift, som är en rörlig del som styrs av hur mycket el du förbrukar.

Elnätsavgifter för hushåll och näringsidkare

Från och med 2016-01-01 justerade vi elnätstaxan enligt beslut i kommunfullmäktige 2015-11-23. Avgifter och tariffer avser område som omfattas av Trelleborgs kommuns nätkoncession.
Priset har förändrats enligt tabellen nedan.

Rörlig avgift

TariffPris exkl. momsPris inkl. moms
ES 15,10 öre/kWh 18,87 öre/kWh

Fasta avgifter

MätarsäkringPris tariff ES exkl. momsPris tariff ES inkl. moms
Lägenhet 845 kr/år 1 056 kr/år
 16 A 1 445 kr/år 1 807 kr/år
 20 A 1 746 kr/år 2 182 kr/år
 25 A 2 122 kr/år 2 652 kr/år
 35 A 3 401 kr/år 4 252 kr/år
 50 A 5 037 kr/år 6 296 kr/år
 63 A 6 375 kr/år 7 968 kr/år
 80 A 8 183 kr/år 10 229 kr/år
 100 A 10 395 kr/år 12 994 kr/år
 125 A 13 287 kr/år 16 609 kr/år
 160 A 17 569 kr/år 21 962 kr/år
 200 A 22 804 kr/år 28 505 kr/år

Övriga avgifter från och med 2011-04-01

AvgifterPris (inkl. 25 % moms)
Inflyttningsavgift, administrativ avgift som läggs på första fakturan 300 kr
Förgävesbesök, om inbokad tid inte avbokas 625 kr
Extra mätare, utöver den mätare som ingår i anslutningsavgift 900 kr
Sammanslagning/delning av mätare/abonnemang 900 kr
Flyttning av mätare, på befintligt abonnemang 600 kr
Säkringsändring ≤ 63 A under löpande abonnemang 300 kr
Säkringsändring > 63A (gäller även för nyanslutning på befintlig servis) Offereras
Oanmäld säkringsändring under löpande abonnemang (efterdebiteras upp till 3 år för felaktigt abonnemangsinnehav, arbetskostnad tillkommer för utebliven föranmälan samt avgift för säkringsändring) Efterdebitering beroende på tidigare föranmälan
Förbrukningsstatistik, utöver normal mätning som sker en gång/månad 250 kr
Leverans av mätvärde, på kundens egen undermätning 100 kr
Frånkoppling, vid bristande betalning (ej momspliktig tjänst) 800 kr (ex. moms)
Frånkoppling, på kundens egen begäran (fast kostnad löper under frånkoppling) 650 kr
Kontrollmätning av mätare, utförd av energiavdelningen 1 200 kr
Kontrollmätning av mätare, utförd av ackrediterat kontrollinstitut Faktisk kostnad
Tillfällig anläggning ≤ 63 A, engångsavgift 2 500 kr
Tillfällig anläggning ≤ 63 A, månadsavgift 1-12 månader utöver tariff 200 kr
Tillfällig anläggning ≤ 63 A, månadsavgift efter 12 månader 500 kr
Tillfällig anläggning > 63 A, engångsavgift 3 600 kr
Tillfällig anläggning > 63 A, månadsavgift 1-12 månader utöver tariff 200 kr
Tillfällig anläggning > 63 A, månadsavgift efter 12 månader 1 000 kr

Vad och vem betalar du till i ditt elpris ?

Din totala kostnad för el (PDF-dokument, 112 kB)

Elnätsföretagens avgifter (PDF-dokument, 114 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?