Vilka risker tar jag som kund vid byte till timmätning?

Om du använder mycket el under de timmar som elen är dyr, kommer detta sannolikt att ge dig en högre elkostnad.

Om du använder el för uppvärmning och inte har någon automatiskt styrsystem, eller kan styra manuellt, kommer dina elkostnader sannolikt att öka i jämförelse med om din elanvändning är månadsmätt.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?