Vad innebär timmätning för aktiva elkunder

Om kunden ingår ett avtal med elhandelsföretagen som bygger på att debitering kommer att ske helt eller delvis utifrån elanvändning per timma så kommer elnätsföretaget att säkerställa mätning per timma utan kostnad.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?