Hur kommer timmätning för aktiva elkunder att påverka mig som konsument?

Från politiskt håll syftar förändringen till att ge elkunden större möjlighet att genom ökad kunskap påverka sin elanvändning och sina kostnader. Samtidigt är det viktigt att påpeka att variationerna i elpriserna innebär att timvis debitering medför en ökad risk.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?