Från när kommer timmätning för aktiva elkunder att gälla?

Kunden kan ingå avtal som bygger på timmätning med elhandelsföretag som erbjuder detta efter 2012-10-01 och det kan ta upp till tre månader innan den nya mätningen börjar.

Senast uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?