Tekniken bakom fjärravläsning

Systemet består av en mätare ute hos kunden och en koncentrator som är placerad i transformatorstationen. Alla mätpunkter i ett helt transformatorområde kan enkelt hanteras med den intelligenta koncentratorn.

Kommunikation mellan mätaren och koncentratorn sker på lågspänningsnätet med LON-teknik (elnätskommunikation). LAN eller GPRS används för att kommunicera mellan koncentratorn och insamlingssystemet.

Mätarställningen skickas löpande under hela dygnet via elnätet till koncentratorn. Koncentratorn samlar in och sparar mätarställningar från alla elmätare som finns på respektive transformatorstation.

En avläsning beställs från vår insamlingsdator efter midnatt och aktuell mätarställning hämtas då från koncentratorn till insamlingssystemet. Ett fåtal kunder har en direkt kommunicerande elmätare med vår huvuddator via GPRS. Numera finns det även radiokommunicerande mätare i vårt insamlingssystem. Dessa kommunicerar via radio istället för LON, annars är tekniken likvärdig med denna.

Senast den femte vardagen i varje månad ska avläsningarna föras över från insamlingssystemet till vårt debiteringssystem så en faktura kan skapas.

Schematisk bild fjärravläsning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?