Elmätare

Vi ansvarar för att samla in värden från din elmätare och se till att mätvärdena är korrekta inom Trelleborgs kommuns nätområde.

Numera får vi mätarställningarna automatiskt från de fjärravlästa elmätarna. Vi samlar in mätvärde en gång per dygn och meddelar mätvärden till din elleverantör. Det gör vi med hjälp av elmätare som kommunicerar med vårt insamlingssystem. Varje månadsskifte ser du sedan dina avlästa värden på din elfaktura och på internet via Mina sidor. Via insamlingssystemet kan vi också hålla koll på att alla mätare fungerar som de ska.

Automatisk avläsning en gång i månaden

Sedan den 1 juli 2009 har alla elnätskunder inom Trelleborgs kommuns elnät en fjärravläst mätare som automatiskt rapporterar dina mätvärden till oss varje dygn. Det innebär att du får en faktura baserad på verklig förbrukning istället för beräknad. Du kan lätt se hur mycket el du har använt och får på så sätt bättre kontroll på förbrukningen.

Tänk på att huvudströmbrytaren måste vara påslagen för att fjärravläsningen ska fungera!

Bruksanvisningar elmätare

Bruksanvisning för Enermet elmätare E120, ZCF110 och specialmätare (PDF-dokument, 300 kB)

Bruksanvisning för Kamstrup elmätare 162 och 382 (PDF-dokument, 434 kB)

Bruksanvisning för Kamstrup ny elmätare 162M och 382M (PDF-dokument, 135 kB)

Stäng inte av din mätare

Om du vill slå av strömmen så gör det i proppskåpet inomhus. Alla elmätare ska kunna läsas av dagligen. Riksdagen har beslutat att alla mätvärden ska rapporteras månadsvis och på så vis grundar sig fakturan på förbrukad el och inte på beräknade värden.

Stäng inte av strömmen! (PDF-dokument, 90 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?