Så informeras du vid elavbrott

Du får information via radio från Sveriges Radios P4. Det är långt ifrån säkert att du hinner höra det innan det sker. Varslet som ursprungligen kommer från Svenska Kraftnät kan komma så sent som 15 minuter innan frånkoppling sker.

Svenska Kraftnät kan tidigare ha gått ut i olika media med information om riskerna för elbrist och vädjat till medborgarna om att frivilligt dra ned elförbrukningen. Detta skulle kunna förhindra en frånkoppling. I radion sänds kontinuerligt information från Svenska Kraftnät, regionnätföretagen och de lokala elnätföretagen. Det är bra att ha tillgång till batteridriven radio eller bilradio.

Det är alltså främst radion som informerar om när elektriciteten kommit tillbaka i ditt område. Det faktum att frånkopplingen upphört eller flyttat till ett annat område innebär inte att en omedelbar återstart av elöverföringen till ditt område kan ske. Information kan finnas på de lokala elnätföretagens webbsidor men den uppdateras inte lika snabbt där.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?