Elavbrott även när elen inte räcker till

Elavbrott kan komma plötsligt, till exempel vid dåligt väder eller om fel uppstår i kraftverk eller i annan elutrustning. Elavbrott kan också bero på att elen inte räcker till. Kraftverken kan då inte producera tillräckligt med el. Det hjälper inte att Sverige har reservkraftverk och att viss industri avstår från att använda el.

Då kan elektriciteten behöva kopplas från inom vissa områden. Det kan inträffa där du bor.

Denna situation kan inträffa under en så kallad 10-årsvinter, det vill säga vid sträng kyla som bedöms kunna inträffa var tionde år. Problemen kan främst uppstå i södra Sverige eftersom elledningarna från Norrland och importledningarna från grannländerna har begränsad kapacitet att föra över den el som krävs i ansträngda situationer.

I område för område kopplas elen från

Affärsverket Svenska Kraftnät driver det svenska stamnätet. Svenska Kraftnät ser också till att det alltid produceras lika mycket el som det förbrukas i Sverige, genom samarbete med elproducenter i Sverige och i våra grannländer. När elen inte räcker till kan Svenska Kraftnät beordra bolagen som äger regionnäten att koppla från el i vissa områden. Det berör olika lokala elnät, kanske där du bor.

Om effektbristen bedöms bli varaktig, över flera timmar, sker det hela genom en roterande frånkoppling. Elöverföringen bryts då till ett visst område under en begränsad tid för att sedan övergå till annat område. Du kan hjälpa återinkopplingen av elen i ditt område genom att stänga av elutrustning i hemmet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?