Energiavdelningen sköter Trelleborgs elnät

Energiavdelningen ansvarar för elledningarna och för att överföringen av elen fungerar i Trelleborgs tätort.

Energiavdelningen ansvarar för elledningarna och för att överföringen av elen fungerar i Trelleborgs tätort. Varje elnätsföretag har monopol i en viss avgränsad region. Bor du utanför Trelleborgs tätort har du ett annat elnätsföretag. Du kan inte välja elnätsföretag, men du kan däremot byta och teckna elavtal med vilket elhandelsföretag du vill i Sverige.

Du blir inte utan el!

Om du inte själv väljer elhandelsföretag så anvisar vi dig ett elhandelsföretag. Förhållandet mellan elnät- och elhandelsföretag regleras genom en övervakningsplan.

Övervakningsplan för elnätsverksamheten i Trelleborgs kommun (PDF-dokument, 91 kB)

Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen (PDF-dokument, 40 kB))

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!