Skyddsjakt

Tekniska serviceförvaltningen handlägger ärenden rörande skyddsjakt. Anmälan görs på telefon eller e-post.

Information om skyddsjakt

Det är ägarens ansvar att hus och trädgårdar hålls fria från ohyra och andra skadedjur.

Är det tamdjur som medför hälsorisker är det djurägarens ansvar. Miljö, hälsa och livsmedelsavdelningen kan ge i uppdrag att vidta åtgärder om det behövs.

Enbart om fallet är av särskild betydelse med hänsyn till hälsoskyddet vidtar kommunen åtgärder. Det gäller alltså om det finns risk för sjukdom och epidemier som inte kan knytas till särskilda fastigheter eller liknande.

Rör det jaktbart vilt, så kallad skyddsjakt är det polisen som har tillsyn över hur jakten bedrivs.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?