Råttor

Råttor är ett allt större problem i städerna. Kommunen har aktiv bekämpning av råttorna, men råttorna är duktiga på att anpassa sig till ändringar i miljön och dyker därför gärna upp på nya ställen.

Delat ansvar för råttfrågan

Båda fastighetsägare, förvaltare eller bostadsföreningens styrelse har det huvudsakliga ansvaret för råttsanering på fastigheten. Ofta ingår skadedjursförsäkring i fastighetsförsäkringen och då kan man få hjälp med sanering av råttor av saneringsföretag. kontakta ditt försäkringsbolag för besked.

Råttor på allmän plats

Du ska i första hand ta kontakt med tekniska förvaltningen då de ansvarar för det förebyggande arbetet samt sanering av råttor. Om du anser att problemen inte åtgärdas kan du göra en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen. För att du ska anmäla till samhällsbyggnadsförvaltningen krävs att du ser flera råttor som uppehåller sig på samma plats. Du kan anmäla klagomålet med hjälp av självbetjäningstjänsterna.

Informationsblad om hur du förebygger råttproblem (PDF-dokument, 105 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?