Ormar

Inom detaljplanerade område krävs särskilt tillstånd för att hålla orm.

Enligt Trelleborgs kommun lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö är det inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser förbjudet att utan särskilt tillstånd av samhällsbyggnadsnämnden hålla orm. Sådant tillstånd får förenas med särskilda villkor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?