Hundar och katter

Länsstyrelsen har ansvar för att kontrollera djurskyddet i kommunerna. Kontakta Länsstyrelsen i Skåne län om ni misstänker vanvård.

Hundar

Om du har klagomål på grannens hund/-ar, bör du i första hand själv tala med grannen om saken. Om problemet inte går att lösa på annat sätt kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen. Om du bor i ett hyreshus måste du också tala med din hyresvärd innan du kontaktar oss.

Om du störs av skällande hundar

Om du störs av skällande hundar bör du i första hand själv tala med hundägaren om saken. Om problemet inte går att lösa på annat sätt kan du kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen. Om du misstänker att skällandet beror på vanvård ska du istället kontakta Djurskyddsenheten på Länsstyrelsen Skåne, 010- 22 41 350.

För att underlätta ärendehanteringen ser vi helst att klagomål lämnas in på blanketten för klagomål om olägenhet. Fyll även i en störningsdagbok och skicka in med klagomålet.

Du får vara anonym, men det kan i vissa fall innebära att ditt klagomål inte kan kommuniceras med dig. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas. Du får i dessa fall själv ansvara för kontakten med kommunen om du vill ha information om ärendet.

Råd och tips för dig med hund

  • Lämna inte hunden ensam någon längre tid. Din hund har ett stort behov av sällskap. Alla hundar behövs rastas regelbundet.
  • Visa hänsyn. Släpper ni ut hunden i trädgården, visa hänsyn till omgivningen när det gäller vilken tid på dygnet detta sker.
  • Uppsyn över hunden.

Observera att lösspringande och aggressiva hundar ska anmälas till polismyndigheten.

Vad säger lagen?

Enligt 1 § i lag om tillsyn över hundar och katter ska hunden hållas under uppsikt och skötas så att den inte orsakar skador eller avsevärd olägenhet. Detta innebär bl.a. att hunden vid behov ska hållas kopplad och inte störa omgivningen genom oljud (t.ex. genom att skälla eller yla).

Enligt 36 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska husdjur t.ex. hundar hållas och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Med sådana olägenheter menas störningar som, enligt medicinsk eller hygienisk bedömning, kan påverka hälsan negativt och som inte är ringa eller helt tillfälliga (9:3 miljöbalken). Exempel på detta kan vara hundar som skäller eller ylar ihållande och under längre perioder.

Katter

Samhällsbyggnadsförvaltningen får ibland in klagomål på katter som stör kringboende. Katter utför sina behov i kringboendes rabatter, ligger på utemöbler och tar sig in i hus. Det finns rättsfall som visar att katter får röra sig fritt utomhus även på andra fastigheter än ägarens och det är upp till fastighetsägaren att själv vidta åtgärder mot oönskade katter på tomten. Börja dock alltid med att prata med kattägaren.

Några tips för att freda sig mot oönskade katter på tomten, tänk på att ni aldrig får skada katten:

  • Spruta vatten på katten så snart du ser den. Använd aldrig högtryckstvätt eftersom denna kan orsaka skador på katten.
  • Sätt lock på barnens sandlåda.
  • Skaffa nät till dörrar och fönster som du vill hålla öppna.
  • På marknaden finns olika medel och preparat som sägs hålla katterna borta.
  • Strö ut kaffesump eller lägg ett nät i rabatten där katten gör sina behov.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?