Nedgrävning av häst

Från och med 1 februari 2015 gäller nya regler kring begravning av häst. Tidigare krav på tillstånd från Länsstyrelsen har tagits bort och nergrävningen ska istället ske enligt anvisningar från kommunen.

Oftast går det bra om ni vill begrava er häst hemma på gården. Men ibland kan det innebära risker för miljö och hälsa, så därför måste platsen väljas med omsorg och hanteringen vara rätt. Trelleborgs kommun måste därför först godkänna platsen där hästen ska begravas.

Så väljer du en lämplig plats

För att platsen ska vara lämplig behöver den uppfylla dessa punkter:

  • Det ska vara möjligt att transportera hästkroppen till nedgrävningsplatsen.
  • Den nedgrävda hästkroppen ska inte förorena grundvatten eller ytvatten.
  • Den nedgrävda hästkroppen ska inte förorena fastighetens enskilda vattentäkt.
  • Jordlagret ska vara av lämplig struktur. Undvik platser med genomsläppliga jordarter, till exempel sand- och grusjordar.
  • Hästkroppen ska grävas ner på ett sådant djup att andra djur inte kan gräva upp den eller komma åt den. Det ska finnas ett jordlager, minst 1,5 meter djupt, mellan den nedgrävda hästkroppen och underliggande berggrund.
  • Hästkroppen ska begravas en bit ovanför normalt grundvattenstånd.

Så ansöker du

  1. Läs igenom de ovanstående råden för val av plats och hantering. Välj sedan en lämplig plats för nedgrävningen. Välj även ut minst en alternativ platser, ifall ditt förstaval inte blir godkänt.
  2. Gå till e-tjänsten för nedgrävningsplats för död häst. Läs igenom informationen och fyll i din ansökan. Tänk på att du måste bifoga en kartbild där nedgrävningsplatserna är markerade.
  3. Trelleborgs kommuns miljöavdelning undersöker sedan om platsen är lämplig eller om det innebär några risker. Vid behov kontaktar vi dig för ytterligare uppgifter eller för ett besök på plats.
  4. Sedan får ni en skrivelse där det framgår om platsen bedöms lämplig för nedgrävningen.

Gå till e-tjänsten för nedgrävningsplats för död häst.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?