Förhandsbesked

Om du har planer på att bygga något som kräver bygglov, kan du först söka förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig.

Blankett för ansökan om förhandsbesked finns här (PDF-dokument, 114 kB)

Vad är ett förhandsbesked?

Förhandsbeskedet är ett sätt att ta reda på om du kommer att kunna få bygglov för en nybyggnation, det vill säga bygga en ny byggnad på en plats där det inte tidigare finns någon byggnad.

I förhandsbeskedet utreder kommunen om du överhuvudtaget får bygga på platsen, vilket kallas "lokaliseringsprövning", utan att du behöver ta fram ritningar på det du vill bygga.

Genom att ansöka om förhandsbesked kan du undvika att lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan.

Vad innebär beslut om förhandsbesked?

Om du får ett positivt förhandsbesked kan du vara säker på att få bygglov senare, så länge din ansökan om bygglov motsvarar det du sökt förhandsbesked för.

I förhandsbeskedet kan kommunen också skriva in eventuella villkor som du måste uppfylla för att du senare ska få bygglov. Övriga krav som plan- och bygglagen ställer måste också uppfyllas.

Förhandsbesked är inte ett preliminärt bygglov. Du måste alltid vänta tills du fått bygglov och startbesked innan du får påbörja själva byggandet.

När ska du söka ett förhandsbesked?

Om du önskar stycka en fastighet utanför planlagt område för att sedan kunna bygga på den, kan det vara lämpligt att söka ett förhandsbesked. Med ett positivt förhandsbesked kan du sedan ansöka om en fastighetsreglering.

När ska du inte söka förhandsbesked?

Finns det en detaljplan för området är ett förhandsbesked oftast onödigt eftersom förutsättningarna regleras i planen och du kan istället ansöka om bygglov direkt. I förhandsbeskedet bedömer vi om en viss åtgärd/byggnad kan tillåtas på en viss plats.

Hur länge gäller ett förhandsbesked?

Förhandsbeskedet gäller i två år och kan inte förlängas. Samhällsbyggnadsnämnden är bunden av sitt ställningstagande i förhandsbeskedet, om ansökan om bygglov lämnas in inom två år. Om en bygglovsansökan inte lämnas in inom dessa två år upphör förhandsbeskedet att gälla.

Till din ansökan behövs:

En ansökan om förhandsbesked ska vara skriftlig. Blankett och övriga handlingar ska lämnas in i två exemplar. Handlingarna ska vara A4-format eller nedvikta i A4-format. Följande handlingar behövs för prövningen:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?