Anmälan tillsyn

I formuläret nedan kan du göra en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen om en fastighet inte uppfyller kraven i plan- och bygglagen.

För att kunna göra en så bra utredning som möjligt är det viktigt att du fyller i detaljerad information. Du kan välja att inte lämna namn och kontaktuppgifter överst i formuläret, men då blir du inte heller underrättad om beslutet eller kan komma med kompletterande uppgifter.

Personuppgifter som lämnas i detta formulär kommer att behandlas i datasystem hos Trelleborgs kommun och användas för att lagra information i detta ärende. Uppgifterna är offentliga. För ytterligare information om hur personuppgifterna används, skicka ett brev eller ett e-postmeddelande till oss.

Har du varit i kontakt med kommunen i detta ärende tidigare (obligatoriskt)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?