Så gör du en anmälan om Attefallshus med mera

Det är viktigt att du skickar in fackmannamässiga ritningar för att vi ska kunna handlägga din anmälan. Det är väldigt vanligt att vi måste begära nya ritningar vilket innebär att handläggningen drar ut på tiden. Anlita därför en arkitekt/byggnadsingenjör.

På varje ritning ska fastighetsbeteckning, åtgärd, skala och datum anges. Vid tillbyggnad ska handlingarna tydligt visa befintlig byggnad och vad som är nytt. Ritningar ska vara måttsatta och avstånd mellan byggnad och tomtgräns ska vara utritat. Både befintliga och nya marknivåer ska redovisas.

Ritningarna ska vara kopierade med svart på vitt papper och vara lämpade för scanning. Rutat eller linjerat papper är inte lämpligt. Ritningarna ska lämnas i två exemplar och vara nedvikta till A4-format.

Följande handlingar ska lämnas in tillsammans med anmälan:

  • Tillbyggnad: Plan och fasadritning skala 1:100. Konstruktionsritning skala 1:100. Foto på befintlig byggnad/fastighet. Kontrollplan. Energiberäkning.
  • Komplementbyggnad: Måttsatt situationsplan skala 1:400/1:500. Plan och fasadritning skala 1:100. Konstruktionsritning skala 1:100. Foto på befintlig byggnad/fastighet. Kontrollplan.
  • Komplementbostadshus: Måttsatt situationsplan skala 1:400/1:500. Plan och fasadritning skala 1:100. Konstruktionsritning 1:100. Foto på befintlig byggnad/fastighet. Kontrollplan. Energiberäkning.
  • Inredning av ytterligare bostad: Plan och fasad ritning skala 1:100. Kontrollplan.

Blanketter för anmälan om attefallsåtgärder finns att ladda ner på Självbetjäningssidan.

Övriga upplysningar
Om du planerar att inreda ytterligare en bostad som innebär yttre ändringar krävs bygglov. Om inredning av ytterligare bostad innebär ändring av bärande konstruktion krävs anmälan. Ansökan lämnas då i ett exemplar och övriga handlingar i två exemplar (handlingarna ska vara nedvikta i A4-format).

Beroende på omfattningen av byggnadsarbetena krävs följande handlingar:

  • Ritningar över inre och yttre VA (vid anslutning till kommunens VA-nät ska även en VA-ansökan fyllas i).
  • Konstruktionsritningar på grund väggar och tak samt ventilationsritning.
  • Branddokumentation.
  • Vid placering närmare tomtgräns än 4,5 meter skall grannens godkännande lämnas in.
  • Byggherren ansvarar för att tillgängligheten uppfylls enligt gällande lagstiftning.

Ansökan kan vid behov behöva kompletteras, denna bedömning görs i samband med handläggningen av ärendet. Hör gärna med samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor om vilka handlingar du behöver i din anmälan.

Din anmälan skickar du till:
Bygg, mät och karta
231 83 Trelleborg

Hjälpte informationen på den här sidan dig?