Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

Här hittar du information om bygglov, anmälan, tillsyn, fastighetsfrågor och vägledning i hur du söker bygglov.

Har du frågor om bygglov eller din ansökan?
Boka besök hos en av våra bygglovsarkitekter genom att ringa kundtjänst på telefonnummer 0410-73 30 00.

10 veckors handläggningstid för bygglov och anmälan
Många vill bygga i Trelleborgs kommun. Det leder till lite längre handläggningstid än vanligt för bygglov och anmälan. För närvarande är handläggningstiden 10 veckor, räknat från att vi fått in ditt ärende med samtliga handlingar som krävs.

Hus som renoveras

I Boverkets broschyr Får jag bygga? kan du läsa om vilka regler som gäller angående bygglov, rivningslov, marklov och anmälan.
Boverket: Får jag bygga? (PDF-dokument, 1,7 MB)

I broschyren Behöver jag söka bygglov, marklov eller rivningslov får du en översikt om vilka åtgärder som kräver lov.
Boverket: Behöver jag söka bygglov, marklov eller rivningslov? (PDF-dokument, 2 MB)

I broschyren Behöver jag en kontrollansvarig får du en översikt om vilka åtgärder som kräver en kontrollansvarig.
Boverket: Behöver jag en kontrollansvarig? (PDF-dokument, 961 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?