Inreda ytterligare bostad i enbostadshus

Du får utan bygglov inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus, men i ett tvåbostadshus krävs bygglov för denna åtgärd. Här hittar du information om vad du behöver göra för att inreda ytterligare bostad i ett enbostadshus.

När du anmäler, skicka in följande handlingar:

Tänk även på detta:

  • Du måste ha fått startbesked för att få börja bygga.
  • Du måste ha fått slutbesked för att få börja använda byggnaden.
  • Fastigheten får inte ligga inom område för riksintresse för kulturmiljö.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?