Attefall

Du som har ett en- och tvåbostadshus får genomföra vissa åtgärder utan bygglov, populärt kallat attefallsåtgärder. Däremot måste du göra en anmälan och få startbesked.

Åtgärderna som avses är:

Komplementbyggnad om högst 25 kvadratmeter

I bostadshusets omedelbara närhet får du bygga en eller flera fristående attefallshus. Det kan vara ett komplementbostadshus (permanent bostadshus) eller en komplementbyggnad som garage, förråd, gäststuga eller liknande. Den totala byggnadsarean får vara högst 25 kvadratmeter och den högsta tillåtna höjden (taknockshöjd) är 4,0 meter. Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter.

Läs om komplementbyggnader som inte kräver bygglov.

Tillbyggnad om högst 15 kvadratmeter

Du får göra en tillbyggnad om högst 15 kvadratmeter bruttoarea. Tillbyggnaden får inte vara högre än höjden på det befintliga husets taknock (takkonstruktionens högsta del). Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter.

Läs om vad som gäller när du bygger till på ditt bostadshus.

Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Du får inreda ytterligare en bostad i ditt enbostadshus. Plan– och bygglagens krav på tillgänglighet ska uppfyllas.

Läs information för att inreda ytterligare bostad i ett enbostadshus.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?