Vad vill du bygga?

Klicka på någon av länkarna nedan för att läsa mer om det som just du ska bygga.

Bygga nytt

Här kan du läsa mer om vad som gäller för nybyggnad.
Läs mer om du vill bygga nytt

Tillbyggnad till bostadshusTillbyggnad till ett bostadshus.

I vissa fall kräver en tillbyggnad inte något bygglov. Istället kan det räcka med en anmälan. Läs om vad som gäller när du bygger till på ditt bostadshus.

Attefall

Du som har ett en- och tvåbostadshus får genomföra vissa åtgärder utan bygglov, populärt kallat attefallsåtgärder. Däremot måste du göra en anmälan och få startbesked.
Läs mer om vad som gäller för attefallsåtgärder.

UterumUterum

Ska du bygga ett helt nytt uterum med både nya väggar och nytt tak behöver du söka bygglov. Men i vissa fall räcker det att du gör en anmälan. Läs mer om uterum

Ändra byggnadÄndra utseende på byggnad.

Ofta behöver du bygglov innan du ändrar utseendet på din byggnad. Det kan till exempel vara om du byter kulör, material på taket eller ändrar fönster eller dörrar. Läs mer om att ändra en byggnad

TakkupaTakkupor

Ett en- och tvåbostadshus får ha två takkupor utan att bygglov krävs. För att bygga takkupor krävs dock alltid anmälan. Vill du bygga fler än två kupor krävs bygglov.
Läs mer om regler för takkupa

KomplementbyggnadKomplementbyggnad.

En komplementbyggnad kräver oftast bygglov. Fristående byggnader som till exempel friggebod, uthus, garage, växthus, gäststuga och bastu räknas som komplementbyggnader.
Läs om komplementbyggnader som inte kräver bygglov.

Bärande konstruktionBärande konstruktion

Du behöver inte ansöka om bygglov för att ändra bärande väggar. Men du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du sätter igång.
Läs mer bärande konstruktion

Eldstad eller rökkanalBygga och installera eldstad.

Om du ska installera eller göra en större ändring av en kamin, eldstad eller rökkanal ska du göra en anmälan. I vissa fall kan det även behövas bygglov.
Läs mer om att installera eldstad

Inreda ytterligare bostad i enbostadshusInreda ytterligare bostad i ett bostadshus.

För enbostadshus kan du i vissa fall inreda ytterligare en bostad utan att behöva bygglov. Istället kan det räcka med en anmälan.
Läs information för att inreda ytterligare bostad i ett enbostadshus.

Marklov och rivningslov

Rivningslov och marklov.Om du vill riva en byggnad inom detaljplanerat område eller utföra markarbete som schaktning eller fyllning behöver du ibland rivningslov respektive marklov. Marklov kan även krävas för att fälla träd.
Läs mer om marklov och rivningslov

Murar, plank och staket

Det behövs bygglov för nästan alla murar och plank. Staket kräver bygglov om det är högre än 1,1 meter.
Läs mer om regler för murar, plank och staket

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!