Statistik för bygglov

Varje månad ställer vi frågor till personer som gått igenom en bygglovsansökan för att ta reda på hur nöjda de är med bygglovsprocessen och hjälpen som erbjuds av våra bygglovsarkitekter och -handläggare.

Staplarna visar nöjdhetsgrad i medelvärde bland de som sökt bygglov i kommunen under maj 2019.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Staplarna visar nöjdhetsgrad i medelvärde bland de som sökt bygglov i kommunen under maj 2019.

Svaren ges på en skala från 1 till 10, där 10 är högsta nöjdhetsgrad. Siffran som rapporteras för respektive månad är ett medelvärde för nöjdhetsgraden.

Frågorna som ställs är:

 1. Hur nöjd var du med informationen du fick från hemsidan, bygglovsarkitekten eller kundtjänst?
 2. Hur tydlig var ansökningsblanketten med vilka handlingar du behövde skicka in?
 3. Hur nöjd var du med möjligheten att komma i kontakt med rätt person?
 4. Hur nöjd var du med bemötandet?
 5. Hur nöjd var du med handläggningstiden?
 6. Vilket helhetsintryck fick du av vårt arbete?

Statistik för maj

För maj månad svarade 23 personer på frågorna. 14 personer hade i första hand vänt sig till hemsidan för information inför ansökan, 6 personer hade varit i kontakt med bygglovsarkitekt och tre personer med kundtjänst. En av deltagarna representerade ett företag och de övriga var privatpersoner.

Medelvärden för maj

För maj besvarades frågorna med följande siffror i medelvärde.

 1. Hemsidan, bygglovsarkitekten eller kundtjänst: 7,04
 2. Ansökningsblanketten och handlingar att skicka in: 7,40
 3. Möjlighet att komma i kontakt med rätt person: 8,90
 4. Bemötandet:  9,40
 5. Handläggningstid: 8,16
 6. Helhetsintryck: 8,56

Hjälpte informationen på den här sidan dig?