Statistik för bygglov

Varje månad ställer vi frågor till personer som gått igenom en bygglovsansökan för att ta reda på hur nöjda de är med bygglovsprocessen och hjälpen som erbjuds av våra bygglovsarkitekter och -handläggare.

Svaren ges på en skala från 1 till 10, där 10 är högsta nöjdhetsgrad. Siffran som rapporteras för respektive månad är ett medelvärde för nöjdhetsgraden.

Frågorna som ställs är:

 1. Hur nöjd var du med informationen du fick från hemsidan, bygglovsarkitekten eller kundtjänst?
 2. Hur tydlig var ansökningsblanketten med vilka handlingar du behövde skicka in?
 3. Hur nöjd var du med möjligheten att komma i kontakt med rätt person?
 4. Hur nöjd var du med bemötandet?
 5. Hur nöjd var du med handläggningstiden?
 6. Vilket helhetsintryck fick du av vårt arbete?

Statistik för november

För november månad svarade 13 personer på frågorna. Sex personer hade i första hand vänt sig till hemsidan för information inför ansökan, sju personer hade varit i kontakt med bygglovsarkitekt och inte någon hade vänt sig till kundtjänst. Två av deltagarna i undersökningen representerade företag och resten var privatpersoner.

Medelvärden för november

För november besvarades frågorna med följande siffror i medelvärde.

 1. Hemsidan, bygglovsarkitekten eller kundtjänst: 7,8
 2. Ansökningsblanketten och handlingar att skicka in: 7,5
 3. Möjlighet att komma i kontakt med rätt person: 8,8
 4. Bemötandet:  9,2
 5. Handläggningstid: 8,3
 6. Helhetsintryck: 8,1

Hjälpte informationen på den här sidan dig?