Anmäl klagomål på inomhus- och utomhusmiljö

I formuläret nedan kan du göra en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen om du har klagomål på inomhusmiljön eller utomhusmiljön.

För att kunna göra en så bra utredning som möjligt är det viktigt att du fyller i detaljerad information. Formuläret omfattar flera olika områden varav vissa frågor inte berör alla klagomål. Du kan välja att inte lämna namn och kontaktuppgifter överst i formuläret, men då kan vi inte återkomma till dig vid behov av ytterligare information.

Om dina personuppgifter

Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna behandla ditt ärende. De personuppgifter som hanteras kan vara namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke, och du kan när som helst kontakta Trelleborgs kommun för att få ett utdrag över eller radera dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kommer att sparas i ett år och sedan raderas. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är samhällsbyggnadsnämnden som kan kontaktas på .

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.

Om du är störd eller olägenhet pågår i din bostad ange boendeform
Vilken typ av skada, störning eller olägenhet handlar det om? (obligatoriskt)
Har du varit i kontakt med ansvarig för skadan, störningen eller olägenheten? (obligatoriskt)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?