Buller

Oönskade ljud som vi störs av kallas buller. Buller är den miljöfaktor som berör flest människor och många av de klagomål på inomhusmiljön som samhällsbyggnadsnämnden får in handlar om buller.

Vad vi betraktar som oönskat ljud varierar starkt mellan olika personer och varierar även med tiden på dygnet. Alltför höga ljudnivåer resulterar i buller som kan ge hörselskador i forma av hörselnedsättning och tinnitus. Men även buller på betydligt lägre nivå än den som ger hörselskador påverkar oss. Stress, störning av sömn och vila, blodtrycksförskjutning, störning av taluppfattning och allmän olust är några tecken på detta.

En hel del personer vänder sig också till miljökontoret när de är störda av oväsen, främst hög musik, från grannarna. Sådant buller räknas dock inte som en fråga för samhällsbyggnadsnämnden utan som ett fall för polisen.

Buller som kan vara skadligt för människors hälsa och som inte är tillfälligt anses som en olägenhet enligt miljöbalken. Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för tillsyn utifrån reglerna i miljöbalken. Den som känner sig störd av buller ska i första hand ta kontakt med den som orsakar ljudet och i andra hand kontakta samhällsbyggnadsnämnden.

Vanliga bullerformer

  • Vägtrafikbuller. Trafiken är det mest spridda bullerproblemet och påverkar flest människor.
  • Industribuller. Klagomålen gäller både buller från själva industriproduktionen och transporterna till och från industrierna.
  • Buller från fasta installationer. Fasta installationer som kan alstra buller är bl.a. fläkt- och ventilationsanläggningar, värmepumpar, fjärrvärmesystem och hissar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?