Fyrverkerier

Räddningstjänsten får ofta frågor om fyrverkerier. Det kan till exempel vara frågor om hur och när fyrverkerier får användas och vilka säkerhetsåtgärder man bör vidta.

Svaren på många av dessa frågor kan du finna hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Det kan dock speciellt nämnas att det inte är räddningstjänsten som avgör huruvida större mängder fyrverkerier kan tillåtas fyras av på en viss plats vid en viss tidpunkt. Tillstånd för detta söks hos Polisen.

Räddningstjänsten är tillståndsmyndighet när det gäller försäljning av fyrverkerier.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!