Min sida

Här fyller du i intresseanmälan om du vill ställa dig i tomtkön!

Du kommer därefter att placeras i tomtkön för de områden du valt. Du kommer att också att få en bekräftelse per e-post (eller per brev om du inte har angett en e-post adress) som innehåller inloggningsuppgifter. Därefter kan du logga in och bevaka din plats i kön samt uppdatera de uppgifter som du lämnat.

OBS! Personnumret måste matas in enligt modellen ÅÅÅÅMMDD-1111!

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för tomtkön (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering) De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är: namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas. Dina personuppgifter kommer lagras i vårt system och kommer att hanteras av mark- och exploateringsavdelningen Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är tekniska nämnden som kan kontaktas på tekniska.forvaltningen@trelleborg.se. Dina personuppgifter sparas bara under tiden du är aktiv i tomtkön. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter. Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!