Min sida

Här fyller du i intresseanmälan om du vill ställa dig i tomtkön!

Du kommer därefter att placeras i tomtkön för de områden du valt. Du kommer att också att få en bekräftelse per e-post (eller per brev om du inte har angett en e-post adress) som innehåller inloggningsuppgifter. Därefter kan du logga in och bevaka din plats i kön samt uppdatera de uppgifter som du lämnat.

OBS! Personnumret måste matas in enligt modellen ÅÅÅÅMMDD-1111!

Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i datasystem hos kommunstyrelsen och användas för att lagra information om tomtkön i kommunen samt som debiteringsunderlag vid eventuellt tomtköp. Uppgifterna är offentliga. För ytterligare information om hur personuppgifterna används, skriv till Trelleborgs kommun, tekniska förvaltningen, Algatan 13, 231 83 Trelleborg.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?