Kommande tomter

Här presenteras kommunens kommande projekt där bland annat fribyggartomter kommer att bildas.

Skegrie Öster

År 2020 kommer ytterligare 4 – 6 tomter i Skegrie Öster att tilldelas tomtkön. Tomterna ligger i närhet av de tidigare tilldelade tomterna och ingår i en senare etapp. Fastigheternas storlek är omkring 500 – 800 kvm. Dp 191 är gällande detaljplan inom området och hittas under nedanstående länk:

Detaljplan DP191  (PDF-dokument, 16,8 MB)

Tomter för kommande tilldelning är blåmarkerade

Södra Gränstorp

År 2020/2021 kommer 3 tomter i Södra Gränstorp att tilldelas tomtkön. Fastigheternas storlek är omkring 600 kvm. Dp 230 är gällande detaljplan inom området och hittas under nedanstående länk:

Detaljplan DP230  (PDF-dokument, 16,3 MB)

Kommande tilldelning av tomter i Södra gränstorp

Anderslöv

År 2020/2021 kommer 2 tomter i Anderslöv att tilldelas tomtkön. Fastigheternas storlek är omkring 550 kvm. Dp 232 är pågående detaljplan inom området och hittas under nedanstående länk:

Detaljplan DP232

Kommande tilldelning av tomter i Anderslöv

Alstad

År 2020/2021 kommer 4 tomter i Alstad att tilldelas tomtkön. Fastigheternas storlek är omkring 500 kvm. Inom området finns en äldre byggnadsplan B14_I som möjliggör för friliggande villor i ett våningsplan. En gemensamhetsanläggning finns inrättad för gatan som nyttjas som infartsväg, liksom för grönområdet som finns inom det nya bostadsområdet. Gällande byggnadsplan finns att hitta under nedanstående länk:

Byggnadsplan B14  (PDF-dokument, 135 kB)

Inom området finns 9 obebyggda fastigheter, varav kommunen är fastighetsägare till 4. Resterande 5 fastigheter ägs av en exploatör. Exploatören har för avsikt att exploatera sina fastigheter med friliggande villor och därefter gå ut med dem på den öppna marknaden.

Kommande tilldelning av tomter i Alstad

Klagstorp

År 2021/2022 kommer 4-5 tomter i Klagstorp att tilldelas tomtkön. Fastigheternas storlek är omkring 750 kvm. Avsett område utgör idag ett grönområde men är genom detaljplanen Dp 45 planlagt för bostäder. Dp 45 möjliggör för friliggande villor i ett våningsplan. En gemensamhetsanläggning kommer att inrättas för gata och tillhörande allmän plats. Gällande detaljplan finns att hitta under nedanstående länk:

Detaljplan DP45  (PDF-dokument, 2,7 MB)

Kommande tilldelning av tomter i Klagstorp

Hjälpte informationen på den här sidan dig?