Förpackningar och tidningar

Förpackningar av plast, metall, glas och papper, tidningar/returpapper och batterier är producentansvarsmaterial. Det innebär att producenten ansvarar för att samla in och ta hand om uttjänta produkter. Det du lämnar här återvinns till nya produkter.

Återvinningsstationen på Ripatorget
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Återvinningsstationen på Ripatorget

Det finns 19 återvinningsstationer i kommunen, och på de allra flesta finns även behållare där du kan lämna kläder, textil, skor och leksaker för återanvändning.

Tidningar

Dags- och veckotidning, magasin, reklamblad, kataloger (postorder, telefon, resekataloger och liknande), broschyrer och skriv/ritpapper.

Färgade glasförpackningar

Flaskor och burkar. Endast tomma förpackningar. Tag av lock och kapsyler. OBS! Inte porslin, keramik eller glödlampor.

Ofärgade glasförpackningar

Flaskor och burkar som är helt ofärgade. Endast tomma förpackningar. Tag av lock och kapsyler. OBS! Inte porslin, keramik eller glödlampor.

Pappersförpackningar

Förpackningar som till minst hälften består av papper, exempelvis pastakartonger, mjölkpaket, juicepaket, bärkassar, omslagspapper och påsar av papper samt förpackningar av wellpapp. OBS! Inte tidningar, broschyrer, kuvert eller kontorspapper.

Metallförpackningar

Konservburkar, dryckesburkar utan pant, aluminiumformar och -folie, tomma sprayburkar, tuber, lock, kapsyler. Stora färgburkar lämnas på återvinningscentralen om de är tomma. Färgburkar med färgrester lämnas i miljöstationen på återvinningscentralen.

Plastförpackningar

Flaskor, burkar, lådor, dunkar, bärkassar, plastpåsar, refillpaket, plastfolie och -film. Förpackningarna ska vara tomma, rena och torra. Handtag, lock och andra detaljer som inte är av plast ska om möjligt tas bort. Stora plastförpackningar, som inte går in i behållaren, lämnas på en återvinningscentral. Förpackningarna ska läggas lösa i behållaren, inte ihopknutna påsar. (Detta för att underlätta den efterföljande sorteringen.)

Vem tar hand om materialet?

MetallKretsen, Svensk GlasÅtervinning, Svensk Kartongåtervinning, Plastkretsen, Returwell samt El-Kretsen har ansvaret för att samla in och återvinna materialet. Dessa företag ägs i sin tur gemensamt av industrin och handeln. Verksamheten bedrivs utan vinstsyfte.

Har du frågor om förpackningar?

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, är en samarbetsorganisation för MetallKretsen, Svensk GlasÅtervinning, Svensk Kartongåtervinning, Plastkretsen och Returwell. Verksamheten bekostas genom att du som kund i samband med inköp av en produkt, samtidigt betalar för insamlings- och behandlingskostnaden för förpackningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!