Farligt avfall

Farligt avfall kan ställa till stor skada för miljö och hälsa om det inte sorteras och återvinns på ett säkert sätt. Du kan lämna farligt avfall till återvinningscentralerna, Samlaren och Farligt Avfall-bilen.

Till Samlaren i butiken lämnar du batterier, småelektronik, glöd- och lågenergilampor.
Foto: Andreas Offesson Licens: © Copyright Till Samlaren i butiken lämnar du batterier, småelektronik, glöd- och lågenergilampor.

Vanliga exempel på farligt avfall som ofta hamnar i soporna är nagellack, lim, målarfärg, lacknafta, rengöringsmedel och hårspray. Exempel på elavfall som också hamnar i soporna är leksaker med inbyggda batterier, brödrostar, gamla mobiltelefoner och lågenergilampor. Mottagning, sortering och behandling av farligt avfall från hushåll ingår i sophämtningsabonnemanget. Hushållets farliga avfall ska du lämna till återvinningscentralen, Farligt Avfall-bilen eller Samlaren (i butik).

Återvinningscentralen

I miljöstationen på återvinningscentralen lämnar du hushållets farliga avfall, el- och elektronikavfall, kemikalierester och annat skadligt. Återvinningscentralerna finns i Trelleborg, Anderslöv och Smygehamn.

Samlaren

Miljöskåpet Samlaren är specialgjort för insamling av glöd- och lågenergilampor, batterier och småelektronik i butiker. Under 2017 lämnades totalt 2,8 ton farligt avfall och elektronik in i Samlaren-behållarna i Trelleborg. Det är ett mycket bra resultat! Samlaren finns på:

City Gross, ICA Supermarket (Valen), Maxi ICA, Willy's

Skåpen finns i anslutning till butikernas återvinningssystem för PET-flaskor och returburkar.

Utsättningen av miljöskåpet Samlaren bygger på samarbete mellan butikerna, som sköter tillsynen av skåpen, och Sysav som ansvarar för hämtning och återvinning av elavfallet. Samlaren finns idag på 185 platser runt om i Sverige och fler är på väg ut. För varje exemplar som sätts ut går 1 000 kr til WWF:s naturvårdsarbete.

Farligt Avfall-bilen

För att göra det lättare att lämna sitt farliga avfall på ett miljöriktigt sätt erbjuder Trelleborgs kommun tillsammans med Sysav en mobil insamling av farligt avfall. Hushållen får möjlighet att lämna sitt farliga avfall och mindre el- och elektronikprodukter (maxstorleken är en mikrovågsugn) till den specialutrustade lastbilen. Då kan man även passa på att ställa frågor om farligt avfall till Sysavs kemist.

Här stannar Farligt Avfall-bilen under 2019
Tisdag 23 april 17.00-18.00 Övre, Trelleborg
Torsdag 15 augusti 17.00-18.00 Övre, Trelleborg

sms:a sysavtrelleborg till 71350 så får du en gratis påminnelse om när Farligt Avfall-bilen kommer till Trelleborg!

Exempel på farligt avfall

Sprayflaskor, hårspray och spraydeodorant. Sprayflaskan betraktas som tom när det inte kommer någonting mer ur den när man håller sprayknappen intryckt och den är tyst, så kallat pys-tom. Och om sprayflaskan är pys-tom går det bra att lägga den i behållaren för metallförpackningar respektive plastförpackningar.

 • Bekämpningsmedel (klass 3), insektsspray, träskyddsmedel och ogräsmedel.
 • Diverse kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.
 • Diverse oljor spillolja, smörjolja och motorolja.
 • Färg-, lack- och limrester, nagellack, burkar med intorkad färg, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg räknas hit. Burkar med rester av vattenlöslig färg hanteras även i samma insamlingssystem som farligt avfall.
 • Kvicksilverhaltiga material, äldre febertermometrar.
 • Lösningsmedel, thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
 • Rengöringsmedel silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
 • Småbatterier och bilbatterier. En del apparater och leksaker har inbyggda batterier och om du inte kan ta loss det lämnar du in hela apparaten.
 • Elavfall: glödlampor, lågenergilampor, lysrör, hårtorkar, strykjärn, rakapparater, handverktyg, mobiltelefoner.

Övrigt farligt avfall

 • Asbest och eternit i större mängder, lämnas till Sysav i Malmö eller Ystad
 • Bilar och bildelar, kontakta en skrotfirma
 • Bildäck, kontakta en däckfirma
 • Gasoltuber, dykartuber mm, kontakta en återförsäljare/ inköpsstället
 • Brandsläckare: tas endast emot på Trelleborgs återvinningscentral
 • Fyrverkerier, ammunition, sprängämnen, kontakta polisen telefon 114 14
 • Oljetankar, kontakta en skrotfirma

Hjälpte informationen på den här sidan dig?