Så här sorterar du ditt avfall

Allt som produceras blir förr eller senare avfall. För att hushålla med våra resurser, både råvaror och energi, är det viktigt med återvinning. Och för att avfall ska kunna återvinnas måste det sorteras.

EUs avfallstrappa styr hur avfall tas omhand för att minska resursförbrukning och miljöpåverkan.
Foto: Sysav Licens: © Copyright EUs avfallstrappa styr hur avfall tas omhand för att minska resursförbrukning och miljöpåverkan.

Matavfall, tidningar och förpackningar är det du sorterar ut först till återvinning. Restavfall är det avfall som inte kan återvinnas eller komposteras. Avfallskärlet får inte innehålla el- och elektronikskrot, batterier, farligt avfall eller trädgårdsavfall. Det som du inte kan lämna i avfallskärlet ska du själv lämna in på återvinningscentraler och återvinningsstationer. För farligt avfall finns miljöstationerna, Farligt Avfall-bilen eller Samlaren.

På återvinningscentralerna kan du lämna: brännbart material, elektronik, järnskrot, annan metall, trä, kompostmaterial, sten, tegel, betong, gips, bilbatterier, lysrör, småbatterier, farligt avfall, kyl, frys och ej återvinningsbart material samt loppisprylar.

Hämtning av grovavfall, till exempel kyl, frys, möbler, elektronik med mera kan beställas hos avfalls- och återvinningsavdelningen.

Det finns tre återvinningscentraler i Trelleborgs kommun. Återvinningscentralerna är öppna för privathushåll och kostnaden för omhändertagandet av avfallet ingår i avfallstaxan.

På återvinningsstationerna kan du lämna: förpackningar av glas, metall, hårdplast, mjukplast och papper/kartong. Det finns insamlingsbehållare för tidningar, småbatterier och textil.

Det finns 20 återvinningsstationer utplacerade i Trelleborgs kommun. Om du bor i flerbostadshus kan du ibland även lämna förpackningar och tidningar där du bor. Det här är en service som din fastighetsägare kan erbjuda dig.

På återvinningscentralernas miljöstationer och till Farligt Avfall-bilen kan du lämna: farligt avfall som lösningsmedel, färg-,lim- och lackrester, framkallningsvätskor, batterier, olja, lysrör och sprayburkar. Miljöstationerna är endast för privathushåll. Kostnaden ingår i avfallstaxan.

Till Samlaren kan du lämna: glöd- och lågenergilampor, batterier och småelektronik

Hjälpte informationen på den här sidan dig?