Minska avfallet

I Sverige är vi bra på att samla in avfall och återvinna. Men det räcker inte, det gäller att också förebygga avfall. Att till exempel minska matsvinnet kan vara ett sätt att förebygga.

I Sverige är vi bra på att samla in avfall och återvinna. Men det räcker inte, det gäller att också förebygga avfall.
Foto: Andreas Offesson Licens: © Copyright I Sverige är vi bra på att samla in avfall och återvinna. Men det räcker inte, det gäller att också förebygga avfall.

Varje person i Sverige ger i genomsnitt upphov till 500 kilo avfall per år. Vi producerar olika mängd avfall beroende på hur vi konsumerar, vår livsstil och våra värderingar. Sedan 2011 ska vi genom Avfallsdirektivet* minska avfallet och konsumera hållbart. Där är vi inte i dag. Avfallsmängderna ökar varje år med 1-3 procent. Troligtvis för att vi har råd att konsumera, och slänga.

Kommunen har ett tydligt samhällsuppdrag när det gäller avfallshantering. Kommunen ska erbjuda en allmännyttig tjänst och ordna ”kollektivtrafik” för hushållsavfall som ska samlas in, transporteras bort och behandlas. Kommunen ska också möjliggöra samhällets ambitioner att minska avfallet och öka återvinningen.

* 2008/98/EG I avfallsdirektivet lyfter man fram avfallshierarkin som prioriteringsordning för lagstiftning och politik på avfallsområdet:

  1. Förebyggande
  2. Återanvändning
  3. Materialåtervinning
  4. Annan återvinning, till exempel energiåtervinning
  5. Bortskaffande

Prioriteringsordningen innebär att man helst ska förebygga avfall, i andra hand återanvända det, i tredje hand materialåtervinna det och så vidare. Ordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?